Verktøyet Medlemskortet

Medlemskortet er en komplett teknisk løsning for drift av lojalitetsskapende bonuskortsystemer.
Fordelskortet er en komplett teknisk løsning for drift av lojalitetsskapende bonuskortsystemer.

Medlemskortet er et effektivt markedsføringsverktøy som øker medlemmers opplevde verdi av medlemskapet. Boligbyggelag som velger Medlemskortet får økonomiske muligheter gjennom å bli mer attraktive som samarbeidspartner for leverandører av ulike varer og tjenester samtidig som man øker medlemmenes lojalitet.

Løsningen består av fire hovedelementer:1. Medlemsdatabase: 

CRM-database med oversikt over medlemmer og hvor informasjon om disse samles.

2. Transaksjonsdatabase: 

Løsning for registering av medlemmene bruk av bonuskortet. Løsningen muliggjør innsamling av transaksjoner via en rekke grensesnitt; kassasystemer, betalingsterminaler og internett.  

3. Segmenterings- og kommunikasjonsverktøy

Kommunikasjon i ulike kanaler som e-post og sms er mulig samtidig som informasjon om medlemmene kan utnyttes gjennom segmenteringsverktøyene for å øke effekten av kommunikasjon.

4. Nettsider og publiseringsverktøy

Informasjon om Medlemskortet mot medlemmene gjøres via Internettsider og løsningen gir tilgang til publiseringsverktøy for oppdatering av disse.

Gunhild hjelper deg som vil bli leverandør til Medlemskortet, eller er interessert i den tekniske løsningen.

Ring til Gunhild Bognæs
41 66 67 23