Totalforsikring

Totalforsikring er en komplett forsikringsløsning for borettslag og sameier
Totalforsikring

Som styremedlem i et borettslag har man ansvar for borettslagets store verdier og mange aktiviteter. På vegne av alle andelseiere har styret ansvar for bygningsmassen, dugnader, lekestativer, snøfresere, midlertidig ansatte osv. Mange vet trolig heller ikke at de har et økonomisk solidaransvar for styrets beslutninger og aktiviteter.

Borettslaget kan fatte vedtak om igangsettelse av større vedlikeholdsarbeider eller rehabilitering av bygningen. Dette kan være alt fra å skifte vinduer, bygge balkonger, opprusting eller utskifting av kabelnettet, bygging av uteboder og lignende. Det er styrets ansvar at alt gjennomføres på en forsvarlig måte. Borettslaget har kanskje bare en vanlig bygningsforsikring, men etter slike tiltak kan man lett ha pådratt seg ansvar, eller ha fått økte verdier som ikke er dekket.

Totalforsikring for boligselskaper - alt dekket i en og samme forsikringsløsning
For å lette arbeidet for styret og for å unngå faren for å "glemme" viktige forsikringer, har Partner laget en egen forsikring for borettslag og sameier som er tilknyttet et boligbyggelag. Vi har i dag ca 220.000 boliger forsikret med Totalforsikring for boligselskaper.

Hva inneholder Totalforsikring for boligselskaper?
Forsikringen dekker mye mer enn de vanligste forsikringsbehov (som vann-, brann- og innbruddskader) i en kombinert bygningsforsikring.

For å få et innblikk i forsikringens omfang, last ned sammendraget av hva som inngår i forsikringen. En fullstendig oversikt over dekninger og forsikringssummer fremkommer av forsikringsvilkåret, som du kan få ved henvendelse til oss eller til ditt boligbyggelag.

Med Totalforsikring for boligselskap får du også hjelp til skadeforbyggende arbeid både i ditt hjem og i boligselskapet.

Gunnar hjelper deg som ønsker informasjon og tilbud om Totalforsikring

Ring til Gunnar Andersen
99 39 22 38