Brannvernkurs

Boligbyggelagenes Partner formidler forsikringer til nærmere 6000 borettslag og sameier forvaltet av 40 boligbyggelag over hele landet. For å hindre og begrense skader tilbyr vi en rekke tiltak innenfor områdene vann og brann. Det har i mange år vært et lovpålagt krav at norske hjem skal være utstyrt med slokkemiddel i tilfelle brann, men undersøkelser viser at svært få beboere trener på det de bør foreta seg i tilfelle uhellet er ute. Veldig mange hjem er utstyrt med et brannslokningsapparat som eneste slokkemiddel. For å bidra til at beboere blir kjent med apparatet og hvordan det brukes, kan vi tilby et kurs til en rimelig penge til styrene i de av våre boligselskaper som ønsker å trene sine beboere i dette livsviktige tiltaket. Dette vil garantert redde liv, helse og materielle verdier!

For å ha utstyr å jobbe med har vi gått til innkjøp av 2 stk Tysse skaphengere, hvorav en er plassert i Bergen og en i Oslo. Hengerne inneholder blant annet 20 håndslokkere og mye annet utstyr som gjør at vi i tillegg til slokkeøvelser kan demonstrere blant annet slokking av matoljebrann, brann i propan, slokking av brann i trevirke med ulike slokkemidler, butanbeholder utsatt for brann m.m. I Bergen administreres hengeren av instruktører fra Vestbo og Safe Brannvern. I Oslo av Nordvern v/Rolf Nordberg. Boligselskapene betaler kun kostnadene til instruktør mens Boligbyggelagenes Partner dekker alle kostnader for bruk av brannøvelseshengeren.

Boligselskaper med Totalforsikring forvaltet av BOB i Bergen kan ta kontakt med BOB v/Sten Pedersen, telf. 922 94 974 eller e-post sten.pedersen@bob.no for mer informasjon

Boligselskaper med Totalforsikring forvaltet av Vestbo i Bergen kan ta kontakt med boligbyggelaget v/Jane Valderhaug, tlf.995 50 747 eller e-post
jane.valderhaug@vestbo.no for mer informasjon

Boligselskaper med Totalforsikring forvaltet av boligbyggelag på Østlandet (fra Kragerø til Lillehammer) kan ta kontakt med Nordvern v/Rolf Nordberg, tlf. 955 20 190 eller e-post
nordvern@gmail.com for mer informasjon

Boligbyggelagenes Partner er også kontaktperson v/Sigrid Ricanek, tlf 932 38 675 eller e-post
sr@bblp.no