Boligbyggelagenes medlemsfordeler

Boligbyggelagenes medlemsfordeler er fordelsprogram for over en halv million medlemmer i en landsdekkende allianse bestående av over 30 boligbyggelag.
Merket er også et kvalitetsstempel for fordelsprogrammets medlemsfordeler.

Boligbyggelagenes medlemsfordeler er et lojalitetsskapende fordelsprogram som gir medlemmene tilgang til gode avtaler, rabatter og bonuser hos leverandører på tvers av boligbyggelag og bygrenser.


Den digitale løsningen bak Boligbyggelagenes medlemsfordeler er et effektivt markedsføringsverktøy som øker medlemmers opplevde verdi av medlemskapet. 

Løsningen består av fire hovedelementer:1. Medlemsdatabase: 

CRM-database med oversikt over medlemmer hvor informasjon om disse ligger.

2. Transaksjonsdatabase: 

Løsning for registering av medlemmenes bonus ved bruk av medlemskort. Løsningen muliggjør innsamling av transaksjoner via en rekke grensesnitt; kassasystemer, betalingsterminaler og internett.  

3. Segmenterings- og kommunikasjonsverktøy

Kommunikasjon i ulike kanaler som e-post og sms er mulig samtidig som informasjon om medlemmene kan utnyttes gjennom segmenteringsverktøyene for å øke effekten av kommunikasjon.

4. Nettsider og publiseringsverktøy

Informasjon om Boligbyggelagenes medlemsfordeler gjøres via Internettsiden fordelerformedlemmer.no og løsningen gir tilgang til publiseringsverktøy for oppdatering av disse.