Eierskifteforsikring

Eierskifteforsikring gir trygghet for deg som selger av bolig gjennom et boligbyggelag eller tilknyttet eiendomsmeglerselskap
Eierskifteforsikring

Hva er Eierskifteforsikring? 

Forsikringen dekker ditt rettslige ansvar i de tilfeller du som selger av boligen mottar krav fra kjøper. Protector Forsikring er leverandør av Eierskifteforsikring i samarbeid med Partner til boligbyggelagenes eiendomsmeglere. Ved et krav vil Protector stå for saksbehandlingen. 

Hvorfor tegne Eierskifteforsikring?

Som boligselger kan det lønne seg å tegne Eierskifteforsikring. Etter at du har solgt din bolig kan det tenkes at kjøper oppdager vesentlige feil ved boligen. Eksempler kan være fuktskader på bad eller angrep av stokkmaur i gulv og vegger. Slike feil kan medføre at det foreligger en mangel, og at kjøper kan kreve prisavslag eller erstatning fra selger. Det må i så fall vurderes om det foreligger juridisk grunnlag for kravet, og eventuelt hvor stort beløp kjøper kan kreve. Avtalen mellom selger og kjøper og grunnlaget for avtalen er utgangspunktet for vurderingen av om det foreligger mangler ved boligen. I denne vurderingen må det tas hensyn til boligens generelle tilstand og alder.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel en feil han kjente til da avtalen ble inngått. Kjøper har en undersøkelsesplikt, og har han ikke undersøkt boligen før avtalen ble inngått, eller uten rimelig grunn latt være å undersøke den, kan kjøper ikke gjøre gjeldende en feil han burde ha gjort seg kjent med ved undersøkelsen. Dette gjelder ikke dersom selger har opptrådt grovt uaktsomt, uærlig eller har handlet i strid med god tro. Ved salg av borettslagsbolig fyller selger ut et skjema som kalles "Egenerklæringsskjema". Dette skal hjelpe selger med å gjøre rede for boligens tilstand, og vil følge salgsoppgaven. Dersom kjøper gjør et krav gjeldende mot deg som selger, må du varsle forsikringsselskapet snarest mulig og senest innen ett år etter at du ble kjent med kravet for at forsikringen skal gjelde. Forsikringen tegnes samtidig med etablering av salgsoppdraget og gjelder i 5 år fra overtagelsen.

Elisabeth hjelper eiendomsmeglere som ønsker informasjon og tilbud om formidlingsavtale for Eierskifteforsikring

Ring til Elisabeth Myhre
91 75 99 32