Pensjon- og personalforsikringer

680 Pensjon

Partner tilbyr kollektive pensjonsavtaler, ekstrapensjon, gruppelivsforsikring, helseforsikring og andre kollektive personalforsikringer, inkl. den lovpålagte yrkesskadeforsikringen til boligbyggelag, boligbyggelagenes datterselskap, borettslag, boligsameier og boligstiftelser som driftes av boligbyggelagene.

I samarbeid med Storebrand Livsforsikring tilbyr Partner kollektive pensjonsavtaler og gruppelivsforsikring, sammen med If tilbyr vi øvrige personalforsikringer (helseforsikring, yrkesskade-, ulykkes- og sykdomsforsikringer).

Innenfor kollektive pensjonsavtaler tilbys både ytelsesbaserte avtaler og innskuddspensjonsordninger. På nye avtaler gjelder kun innskuddsordninger. I 2016 kom det nye regler for uførepensjon

For personalforsikring tilbyr Partner flere standardløsninger, som i tillegg til den lovpålagte yrkesskadeforsikringen har forskjellige tilleggsdekninger. Disse omfatter ulykke/sykdom ved årsaker som ikke er yrkesrelaterte, og kan suppleres med gruppelivsforsikring (dødsfallserstatning til etterlatte).

Partner gir også tilbud på forsikringsdekninger tilsvarende dem man har i dag, slik at man enkelt kan sammenlikne.

I tillegg tilbyr vi Helseforsikring. Forsikringen dekker alle ansatte i boligbyggelaget. Formålet med forsikringen er å få den ansatte raskest mulig tilbake i arbeid ved skade eller sykdom. Den sikrer behandling innen 14 dager (vanligvis maks 6-7 dager). Henvisning fra allmennlege er ikke nødvendig for fysioterapeut, kiropraktor, manuell terapeut, naprapat, osteopat og psykolog. Dekningen i helseforsikringen skal høsten 2016 også bli utvidet med MeeDoc. Dette er enkle allmennlegekonsultasjoner og er kun ment som et supplement til dagens fastleger. Ordningen vil kunne brukes på de enkleste henvendelsene og spørsmålene.

Våre konsernavtaler sikrer boligbyggelagene og øvrige selskaper gunstige priser på personforsikringer og ikke minst god service og bistand i den daglige driften av forsikringsavtalene.

 

Alf Magne hjelper deg som ønsker informasjon og tilbud om personal- og pensjonsforsikringer

Ring til Alf Magne Rygg
916 04 795