Pensjon- og personalforsikringer

680 Pensjon

Pensjon- og personalforsikring 
Partner tilbyr pensjon- og personalforsikringer, inkl. den lovpålagte yrkesskadeforsikringen til boligbyggelag, boligbyggelagenes datterselskap, borettslag, boligsameier og boligstiftelser som driftes av boligbyggelagene.

I samarbeid med Storebrand Livsforsikring tilbyr Partner kollektive pensjonsavtaler (ytelse, innskudd og hybrid), ekstrapensjon og gruppelivsforsikring.

I samarbeid med If tilbyr vi øvrige personalforsikringer: Helseforsikring, reiseforsikring, yrkesskadeforsikring, fritidsulykke/sykdomforsikring og sykelønnsforsikring.

Innenfor kollektive pensjonsavtaler tilbys både ytelsesbaserte avtaler og innskuddspensjonsordninger. På nye avtaler gjelder kun innskuddsordninger og hybrid. I 2020 vil det blant annet være mulig å få egen pensjonskonto, som blant annet vil samle pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold sammen med den aktive avtalen den ansatte allerede har

For personalforsikring tilbyr Partner flere standardløsninger, som i tillegg til den lovpålagte yrkesskadeforsikringen har forskjellige tilleggsdekninger. Disse omfatter ulykke/sykdom ved årsaker som ikke er yrkesrelaterte, og kan suppleres med gruppelivsforsikring (dødsfallserstatning til etterlatte).

Partner gir også tilbud på forsikringsdekninger tilsvarende dem man har i dag, slik at man enkelt kan sammenlikne.

Helseforsikring
Forsikringen dekker alle ansatte i boligbyggelaget. Formålet med forsikringen er å få den ansatte raskest mulig tilbake i arbeid ved skade eller sykdom. Den inneholder blant annet en behandlingsgaranti for undersøkelse og behandling på hhv 10 og 20 virkedager. Henvisning fra allmennlege er ikke nødvendig for fysioterapeut, kiropraktor, manuell terapeut, naprapat, osteopat og psykolog. Dekningen i helseforsikringen inkluderer online-lege KRY. Dette er enkle allmennlegekonsultasjoner via egen app og er kun ment som et supplement til dagens fastleger. KRY vil kunne brukes på de enkleste henvendelsene og spørsmålene. 

Våre konsernavtaler sikrer boligbyggelagene og øvrige selskaper gunstige priser på personforsikringer og ikke minst god service og bistand i den daglige driften av forsikringsavtalene. Siden privat AFP også er relevant for mange ansatte i boligbyggelagene, informerer Partner også litt om dette. Men her er det viktig å få fram at den ansatte og boligbyggelaget selv er ansvarlig for å søke og å sette seg inn i reglene som til enhver tid gjelder. Se også afp.no

Alf Magne hjelper deg som ønsker informasjon og tilbud om personal- og pensjonsforsikringer

Ring til Alf Magne Rygg
916 04 795