Teletjenester for boligbyggelag

Velg Telenor som leverandør av teletjenester til ditt boligbyggelag.

680 Telenor

Telenor og Partner har inngått avtale om leveranser av teletjenester til boligbyggelagene. Avtalen gir boligbyggelagene svært gunstige priser på sine teletjenester. Avtalen løper 1. september 2017 til 31. august 2019.

Tore hjelper deg med teletjenester

Tore Ottersen Løkkeberg
91316262