Teletjenester for boligbyggelag

Velg Telenor som leverandør av teletjenester til ditt boligbyggelag.

680 Telenor

Telenor og Partner har inngått avtale om leveranser av teletjenester til boligbyggelagene. Avtalen gir boligbyggelagene svært gunstige priser på sine teletjenester. Avtalen løper 1. september 2017 til 31. august 2019.

Ta kontakt med Partner angående teletjenester

Boligbyggelagenes Partner
22 42 43 20