Skadevern for boligselskap

Vær bevisst - unngå skader


Daglig opplever over 200 norske husstander vannskade. 2 av 3 boligbranner i Norge har en elektrisk årsak. Feil ved elektriske anlegg, uaktsomhet og feilbetjening av elektrisk utstyr, gjør hvert år hundrevis av nordmenn husløse. Det begås over 50 innbrudd i norske hjem hver dag.

Som regel skal det kun enkle grep til for å avverge slike situasjoner. Les mer om dette på våre sider som omhandler "Sikring mot brann", "Sikring mot vannskader" og "Skadevern"

Lene hjelper deg som ønsker informasjon og veiledning om skadevern

Ring til Lene Merethe Hanssen
93438910

PARTNER SIKKERHETSBUTIKK

Bestill varer fra sikkerhetsbutikken

HUSK! Bestill Sikkerhetsposen 

Skadeguide

Skadeguiden er en brosjyre for beboere som forklarer hva som skjer og hva man bør gjøre ved skade. Last ned skadeguiden eller bestill fra lmh@bblp.no

Håndbøker: 

Gratis håndbok til styremedlemmer:

Se utdrag av "Boligselskapets vedlikeholdsansvar" håndbok i vedlikehold for boligselskap

For eiere i boligselskap:

Se utdrag av "Vedlikehold og ansvar" håndbok for eiere i boligselskap

- Pris kr 25 pr stk + frakt (for boligselskap med Totalforsikring)
- Pris kr 45 pr stk + frakt (for andre)

Bestill pr e-post til lmh@bblp.no 

Husk å oppgi antall samt leverings-og fakturaadresse.