Sikring mot vannskader

680 Garbo
Vannsjekken
Vannsjekken er en kontroll av vann og avløpsinstallasjoner i borettslaget utført av en rørlegger.
 
Den kortsiktige og raske merkbare effekten av vannsjekken er premiereduksjon på Totalforsikring for boligselskaper. På sikt reduseres vedlikeholdskostnadene fordi kvaliteten opprettholdes i bygningsmassen. Beboerne blir tryggere fordi faren for vannskader blir redusert og de bevisstgjøres på riktig bruk av vann- og avløpsinstallasjoner.
 
Slukhansken - brosjyre

Tette sluk forårsaker vannskader. Sluk på bad og vaskerom bør renses to ganger i året.

Last ned Brosjyre slukhanske som PDF. Gratis brosjyrer med gummihanske (slukhanske) kan bestilles pr e-post: BESTILL brosjyre med slukhanske
 

Merking av stoppekraner
Produktene er gratis og kan bestilles her av boligselskaper med Totalforsikring fra Boligbyggelagenes Partner.

- Stoppekran - klistremerke: Selvklebende merke som kan plasseres på skapdøren, inspeksjonsluken eller på andre avlukker som skjuler en eller flere stoppekraner inne i boligen eller på fellesarealer. 

- Stoppekran varmtvann - hengemerke: Vannfast, tosidig merke som ved hjelp av strips festes rundt stoppekran i fellesanlegg der det er installert varmtvannsbereder. På den stiplede linjen kan man med sprittusj skrive hvilken oppgang stoppekranen gjelder for. 

- Stoppekran kaldtvann - hengemerke: Vannfast, tosidig merke som ved hjelp av strips festes rundt stoppekran i fellesanlegg der det er installert varmtvannsbereder. På den stiplede linjen kan man med sprittusj skrive hvilken oppgang stoppekranen gjelder for. 

Bestillingsskjema for klistremerker og hengemerker

Lekkasjestopper (automatisk)
Lekkasjestopper er et produkt som oppdager og stopper vannskader mens de ennå er små og ikke har gjort stor skade på boligen. Lekkasjestopper består av en magnetventil som monteres på vannrøret som ønskes stengt og en følekabel som legges ut der det kan være fare for vannlekkasje. Når følekabelen blir utsatt for fuktighet vil magnetventilen automatisk stenge av vannet. På denne måten vil de store vannlekkasjene avverges. Dersom det installeres godkjent lekkasjestopper i alle boenheter i et borettslag/ sameie som har Totalforsikring fra Boligbyggelagenes Partner, oppnås en rabatt på 15 % på forsikringspremien eks. naturskadedel. For å få denne rabatten må lekkasjestopperen som monteres inneha teknisk godkjenning fra SINTEF. 


Se oversikt over godkjente lekkasjestoppere her: http://www.sintefcertification.no/

Lene hjelper deg som ønsker informasjon og veiledning om forebygging av vannskader

Ring til Lene Merethe Hanssen
93438910

Last ned: 

Slik gjennomføres vannsjekk i borettslaget

Vannsjekk skjema fra If 

Vannsjekk skjema fra Tryg

Brosjyre slukhanske

Bestill gratis produkter:

BESTILL brosjyre med slukhanske 

Bestillingsskjema klistremerker og hengemerker

 
Klistremerke stoppekran If 


Klistremerke stoppekran Tryg

 Hengemerke
Stoppekran varmtvann If 

 Hengemerke
Stoppekran varmtvann Tryg

Hengemerke
Stoppekran kaldtvann If 

 Hengemerke
Stoppekran varmtvann Tryg