Skadevern

Daglig opplever over 200 norske husstander vannskade. 2 av 3 boligbranner i Norge har en elektrisk årsak. Feil ved elektriske anlegg, uaktsomhet og feilbetjening av elektrisk utstyr, gjør hvert år hundrevis av nordmenn husløse. Det begås over 50 innbrudd i norske hjem hver dag. Som regel skal det kun enkle grep til for å avverge slike situasjoner.

Last ned nyttige sjekklister
Sjekkliste brann - Sjekkliste vann - Sjekkliste elektrisk - Sjekkliste frost - Sjekkliste grilling -
Sjekkliste ferie innbrudd - Sjekkliste ferie brann - Sjekkliste ferie vann - Sjekkliste jul

Nyhet! Last ned brosjyrer om skillevegger mot brannspredning:
Last ned brosjyre for Rekkehus
Last ned brosjyre for Flerbolighus
Last ned brosjyre for Blokk

Styrets sikkerhetstips
Bestill gratis kort med hverdagslige sikkerhetstips som angår alle og del ut i ditt boligselskap.
Bestilles ved å sende e-post til lmh@bblp.no

HÅNDBØKER

Til styremedlemmer
Se utdrag av "Boligselskapets vedlikeholdsansvar" håndbok i vedlikehold for boligselskap
Gratis
hefte på 98 sider i A5 format med bilder, illustrasjoner og forklarende tekst. Innholdet er fordelt på temaene regelverk, styrets vedlikeholdsansvar, bygningskonstruksjoner, fasader, fellesarealer, byggtekniske installasjoner, HMS og forsikring.
Bestilles ved å sende e-post til lmh@bblp.no - husk å oppgi antall og leveringsadresse.

Til beboere i boligselskap
Se utdrag av "Vedlikehold og ansvar" håndbok for eiere i boligselskap
Heftet er en 66 siders trykksak i A5 format med bilder, illustrasjoner og forklarende tekst. Innholdet er fordelt på temaene regelverk, forsikring, vann, avløp, elektrisitet, ventilering, skadedyr, overflatebehandling, brann og sikkerhet.
Pris kr 25 pr stk + frakt. Bestilles ved å sende e-post til lmh@bblp.no - husk å oppgi antall samt leveringsadresse og fakturaadresse for betaling.

Lene hjelper deg som ønsker informasjon og veiledning om skadevern

Ring til Lene Merethe Hanssen
93438910

PARTNER SIKKERHETSBUTIKK

Partner Premium Pulver

Bestill varer fra sikkerhetsbutikken

HUSK!
 Bestill Sikkerhetsposen
 For sjekk av brannvarsler mm

SkadeguidenSkadeguiden er en brosjyre for beboere som forklarer hva som skjer og hva man bør gjøre ved skade. Last ned skadeguiden eller bestill pr e-post til lmh@bblp.no